دکتر مجتبی فروتن تنها

داروساز / فعال تجارت الکترونیک

من مجتبی فروتن تنها هستم. دارنده دکتری حرفه ای داروسازی وهمچنین فعال در زمینه تجارت الکترونیک. دارای ذوق نقاشی و داستان نویسی و شعر. این سایت شخصی من است.