نوشته‌ها

درسهایی از یک مرغ مینا

مرغ مینا

چند سال پیش مینامو وقتی هنوز خیلی کوچیک بود و باید غذا توی دهنش می ذاشتیم خریدم. الان سال سوم یا چهارم عمرشه! (واقعا حافظه رو داشته باشید!) من از مینام خیلی چیزا یاد گرفتم!

 • اینکه به کسی که باهات دوسته و بهت کمک می کنه وفادار باشی! وقتی یک مدت کسی که باهاش انس گرفته رو نبینه، وقتی اون شخص صدای ماشینش شنیده می شه یا صدای در منزل به صدا در میاد مینا از شدت هیجان توی قفسش این ور اون ور می پره و شروع می کنه به تقلید صداهایی که یاد گرفته ازش!
 • مینای من هیچ وقت حوصلش سر نمی ره. حتی اگه توی قفسش فقط ظرف اب و غذا و یک تیکه روزنامه باشه و حوصلش بخواد سر بره می ره کف قفس و یه تیکه روزنامه می کنه و شروع می کنه بازی کردن باهاش!
 • به نظافتش اهمیت می ده و هر چند روز یبار می ره آب تنی!
 • مدام باید پیش کسی باشه که بهش انس داره وگرنه بی تابی می کنه!
 • هیچوقت به انگشتت نوک نمی زنه ! حتی اگه با انگشت بزنیش خیلی اروم نوک می زنه به نشان اعتراض!
 • فعالیتش تعطیل نمی شه. حتی توی قفس کوچیکش هم قدم می زنه و زیر کاغذ قفس به جستجو و اکتشافات خودش مشغوله!!
 • حتی اگه بارها و بارها هیچ چیز جدیدی توی قفسش کشف نکنه باز هم به جستجو ادامه می ده!
 • با اینکه از گرفته شدن وحشت داره ولی برای کوتاه کردن ناخن و نوکش گاهی مجبورم بگیرمش و شروع به جیغ زدن و نفس نفس زدن می کنه و بعدش یکم قهر می کنه ولی هیچ وقت طولش نمی ده!
 • حتی از پری که ازش کنده بشه به عنوان وسیله بازی استفاده می کنه و خیلی قانعه!
 • موقع تاریکی اروم تر حرف می زنه و موقع تاریکی مطلق کاملا ساکت می شه!
 • شب ها حتی با چراغ روشن حتما باید بخوابه چند ساعتی رو!
 • اکثرا سحرها و صبح های زود بیداره!
 • اگه دنبالش کنی و فرار کنه از ترس زیر دست و پا اومدن، موقع برگشتن خودش میاد دنبالت و بی معرفت نیست!

خب فکر می کنم خیلی چیزا میشه از یک مینا هم یاد گرفت..
دم دم های عید هست و من سرم خلوت تر شده بیشتر مطلب می ذارم..
فعلا